Precincts Reported: 474 of 474 (1)
Huling Pagsasapanahon: Nobyembre 26, 2019 15:39:48

Kabuuan ng Rehistrasyon at Nagsidalo

Registered Voters: 206,122 sa 495,050 (41.64%)

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
Pagboto sa pamamagitan ng Koreo146,69429.63%
Araw ng Eleksyon59,42812%
Kabuuan206,12241.64%

Punong-bayan - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Kumpletong resulta ng RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
JOEL VENTRESCA 12,8507.25%
WILMA PANG 4,6752.64%
ROBERT L. JORDAN, JR. 2,3211.31%
PAUL YBARRA ROBERTSON 7,4724.22%
ELLEN LEE ZHOU 24,66713.92%
LONDON N. BREED 125,20070.66%
ISINUSULAT-LAMANG70%
MARC ROTH (ISINUSULAT-LAMANG)70%
Kabuuan177,192100%
Mga Kulang na Boto28,386
Mga sobrang boto539


Miyembro, Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5 - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Kumpletong resulta ng RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
RYAN LAM 9183.91%
DEAN PRESTON 11,11947.37%
NOMVULA O'MEARA 2651.13%
VALLIE BROWN 11,17147.59%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan23,473100%
Mga Kulang na Boto1,253
Mga sobrang boto39


CITY ATTORNEY - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Kumpletong resulta ng RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
DENNIS J. HERRERA 161,369100%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan161,369100%
Mga Kulang na Boto44,693
Mga sobrang boto55


DISTRICT ATTORNEY - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Kumpletong resulta ng RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
SUZY LOFTUS 59,69831.08%
LEIF DAUTCH 26,75813.93%
NANCY TUNG 37,02219.28%
CHESA BOUDIN 68,57535.71%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan192,053100%
Mga Kulang na Boto13,590
Mga sobrang boto474


Pampublikong Tagapagtanggol - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Kumpletong resulta ng RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
MANOHAR "MANO" RAJU 158,560100%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan158,560100%
Mga Kulang na Boto47,523
Mga sobrang boto34


SHERIFF - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Kumpletong resulta ng RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
PAUL MIYAMOTO 146,628100%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan146,628100%
Mga Kulang na Boto59,452
Mga sobrang boto37


TREASURER - Total ng mga unang pinili sa RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)

Kumpletong resulta ng RCV (Pagboto sa Pamamagitan ng Pag-antas ng mga Kandidato)
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
JOSÉ CISNEROS 152,703100%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan152,703100%
Mga Kulang na Boto53,383
Mga sobrang boto31


Miyembro, Lupon ng Edukasyon

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
JENNY LAM 121,15473.61%
KIRSTEN STROBEL 26,03615.82%
ROBERT K. COLEMAN 17,39510.57%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan164,585100%
Mga Kulang na Boto41,121
Mga sobrang boto639


Miyembro, Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
IVY LEE 157,858100%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan157,858100%
Mga Kulang na Boto48,427
Mga sobrang boto55


Proposisyon A - Bond o Utang ng Gobyerno para sa Abot-kayang Pabahay

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO143,05571.16%
HINDI57,97428.84%
Kabuuan201,029100%
Mga Kulang na Boto5,269
Mga sobrang boto42


Proposisyon B - Department of Disability and Aging Services (Departamento ng mga Serbisyo para sa Kapansanan at sa Pagtanda)

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO152,45678.49%
HINDI41,77521.51%
Kabuuan194,231100%
Mga Kulang na Boto12,074
Mga sobrang boto35


Proposisyon C - Mga Produktong Vapor

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO36,66618.19%
HINDI164,88581.81%
Kabuuan201,551100%
Mga Kulang na Boto4,670
Mga sobrang boto119


Proposisyon D - Buwis para Mabawasan ang Kasikipan ng Trapiko

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO135,72167.65%
HINDI64,89632.35%
Kabuuan200,617100%
Mga Kulang na Boto5,674
Mga sobrang boto49


Proposisyon E - Abot-kayang Pabahay at Pabahay para sa mga Edukador

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO151,86576.3%
HINDI47,17523.7%
Kabuuan199,040100%
Mga Kulang na Boto7,240
Mga sobrang boto60


Proposisyon F - Mga Kontribusyon sa Kampanya at Mga Adbertisment sa Kampanya

► Higit pa
Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
OO151,02376.89%
HINDI45,38423.11%
Kabuuan196,407100%
Mga Kulang na Boto9,905
Mga sobrang boto28