Precincts Reported: 197 of 197 (1)
Huling Update: Abril 28, 2022 15:56:22

Kabuuan ng Rehistrasyon at Nagsidalo

Rehistradong Botante: 78,764 sa 268,722 (29.31%)


Kabuuan

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
Araw ng Eleksyon3,7151.38%
Pagboto sa pamamagitan ng Koreo75,04927.93%
Kabuuan78,76429.31%

Miyembro, Asembleya ng Estado Distrito 17

Mga Inihulog na BalotaPorsiyento
DAVID CAMPOS 29,42237.63%
MATT HANEY 48,76262.37%
Kabuuan78,184100%
Mga kulang na boto432
Mga sobrang boto148