613 sa 613 ng mga iniulat na presinto (100%)
Huling Update: Junio 22, 2022 15:57:01

Kabuuan ng Nagparehistro at Nakilahok

Rehistradong Botante: 229,229 sa 495,498 (46.26%)


Kabuuan

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
Araw ng Eleksyon22,1804.48%
Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo207,04941.79%
Kabuuan229,22946.26%

GOBERNADOR

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
GAVIN NEWSOM 166,66776.02%
BRIAN DAHLE 13,2496.04%
LUIS JAVIER RODRIGUEZ 11,0795.05%
MICHAEL SHELLENBERGER 9,6624.41%
ROBERT C. NEWMAN II 2,3431.07%
RONALD A. ANDERSON 2,2521.03%
SHAWN COLLINS 1,9600.89%
JENNY RAE LE ROUX 1,5570.71%
JOEL VENTRESCA 1,5260.7%
ANTHONY TRIMINO 1,4960.68%
REINETTE SENUM 1,2460.57%
MAJOR WILLIAMS 1,0740.49%
HEATHER COLLINS 7490.34%
DAVID LOZANO 7160.33%
LEO S. ZACKY 5610.26%
DANIEL R. MERCURI 4300.2%
WOODROW "WOODY" SANDERS III 3940.18%
FREDERIC C. SCHULTZ 3470.16%
CRISTIAN RAUL MORALES 3260.15%
ARMANDO "MANDO" PEREZ-SERRATO 3140.14%
JAMES G. HANINK 3010.14%
RON JONES 2640.12%
LONNIE SORTOR 2460.11%
ANTHONY "TONY" FANARA 2370.11%
BRADLEY ZINK 1310.06%
SERGE FIANKAN 1170.05%
ISINUSULAT-LAMANG20%
JEFF SCOTT (ISINUSULAT-LAMANG)20%
GURINDER BHANGOO (ISINUSULAT-LAMANG)00%
Kabuuan219,246100%
Mga kulang na boto9,159
Mga sobrang boto824


TENYENTE GOBERNADOR

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
ELENI KOUNALAKIS 145,97270.79%
MOHAMMAD ARIF 17,3008.39%
ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS 13,7186.65%
DAVID FENNELL 12,8216.22%
CLINT W. SAUNDERS 5,3472.59%
WILLIAM CAVETT "SKEE" SAACKE 5,1032.47%
JEFFREY HIGHBEAR MORGAN 3,9191.9%
DAVID HILLBERG 2,0080.97%
ISINUSULAT-LAMANG20%
JAMES ORLANDO OGLE (ISINUSULAT-LAMANG)20%
Kabuuan206,190100%
Mga kulang na boto22,847
Mga sobrang boto192


KALIHIM NG ESTADO

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
SHIRLEY N. WEBER 164,24680.35%
ROB BERNOSKY 18,9149.25%
RACHEL HAMM 7,1733.51%
GARY N. BLENNER 6,6493.25%
RAUL RODRIGUEZ JR. 3,0591.5%
JAMES "JW" PAINE 2,4191.18%
MATTHEW D. CINQUANTA 1,9490.95%
ISINUSULAT-LAMANG40%
DESMOND A SILVEIRA (ISINUSULAT-LAMANG)40%
Kabuuan204,413100%
Mga kulang na boto24,715
Mga sobrang boto101


KONTROLER

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
MALIA M. COHEN 75,10836.67%
RON GALPERIN 40,68419.86%
LANHEE CHEN 32,26015.75%
YVONNE YIU 31,31315.29%
STEVE GLAZER 16,9318.27%
LAURA WELLS 8,5174.16%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan204,813100%
Mga kulang na boto24,188
Mga sobrang boto228


INGAT-YAMAN

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
FIONA MA 149,61473.79%
MEGHANN ADAMS 19,9509.84%
JACK M. GUERRERO 18,5789.16%
ANDREW DO 14,6147.21%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan202,756100%
Mga kulang na boto26,341
Mga sobrang boto132


PANGKALAHATANG ABUGADO

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
ROB BONTA 157,69776.47%
NATHAN HOCHMAN 16,3217.91%
ERIC EARLY 13,5136.55%
ANNE MARIE SCHUBERT 12,7136.16%
DAN KAPELOVITZ 5,9752.9%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan206,219100%
Mga kulang na boto22,900
Mga sobrang boto110


KOMISYONADO NG SEGURO

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
RICARDO LARA 88,28244.71%
MARC LEVINE 47,03123.82%
NATHALIE HRIZI 20,16210.21%
ROBERT HOWELL 13,3456.76%
GREG CONLON 13,1826.68%
VINSON EUGENE ALLEN 4,3542.2%
JASPER "JAY" JACKSON 4,3042.18%
VERONIKA FIMBRES 4,2932.17%
ROBERT J. MOLNAR 2,5081.27%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan197,461100%
Mga kulang na boto31,560
Mga sobrang boto208


MIYEMBRO NG LUPON NG TAGASINGIL NG BUWIS, DISTRITO 2

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
SALLY J. LIEBER 94,81250.14%
MICHELA ALIOTO-PIER 64,63234.18%
PETER COE VERBICA 29,66115.68%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan189,105100%
Mga kulang na boto39,971
Mga sobrang boto153


SENADOR NG ESTADOS UNIDOS (termino na matatapos sa Enero 3, 2029)

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
ALEX PADILLA 162,71077.9%
MARK P. MEUSER 13,4216.43%
CORDIE WILLIAMS 5,4392.6%
JOHN THOMPSON PARKER 2,9211.4%
JON ELIST 2,8551.37%
CHUCK SMITH 2,7601.32%
JAMES P. BRADLEY 2,3931.15%
DAN O'DOWD 2,3801.14%
DOUGLAS HOWARD PIERCE 2,0811%
SARAH SUN LIEW 1,9990.96%
PAMELA ELIZONDO 1,5250.73%
JAMES "HENK" CONN 1,1960.57%
AKINYEMI AGBEDE 1,1700.56%
CARLOS GUILLERMO TAPIA 1,0430.5%
TIMOTHY J URSICH 9160.44%
OBAIDUL HUQ PIRJADA 7500.36%
ELEANOR GARCIA 7220.35%
MYRON L. HALL 6360.3%
ENRIQUE PETRIS 5390.26%
DAPHNE BRADFORD 5220.25%
ROBERT GEORGE LUCERO, JR 3670.18%
DEON D. JENKINS 3560.17%
DON J. GRUNDMANN 1750.08%
ISINUSULAT-LAMANG30%
MARK A. RUZON (ISINUSULAT-LAMANG)20%
MARC ALEXANDER ROTH (ISINUSULAT-LAMANG)10%
LIJUN (LILY) ZHOU (ISINUSULAT-LAMANG)00%
IRENE RATLIFF (ISINUSULAT-LAMANG)00%
Kabuuan208,879100%
Mga kulang na boto18,025
Mga sobrang boto2,166


SENADOR NG ESTADOS UNIDOS (natitirang bahagi ng kasalukuyang termino na matatapos sa Enero 3, 2023)

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
ALEX PADILLA 165,36080.72%
MARK P. MEUSER 16,2007.91%
JAMES P. BRADLEY 8,1363.97%
TIMOTHY URSICH JR. 4,2442.07%
JON ELIST 3,1021.51%
DAPHNE BRADFORD 2,6911.31%
MYRON L. HALL 2,6631.3%
DAN O'DOWD 2,4221.18%
ISINUSULAT-LAMANG290.01%
JOHN THOMPSON PARKER (ISINUSULAT-LAMANG)280.01%
IRENE RATLIFF (ISINUSULAT-LAMANG)10%
Kabuuan204,847100%
Mga kulang na boto23,692
Mga sobrang boto531


KINATAWAN NG ESTADOS UNIDOS, DISTRITO 2

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
JARED HUFFMAN 00%
BETH HAMPSON 00%
CHRIS COULOMBE 00%
ARCHIMEDES RAMIREZ 00%
DOUGLAS BROWER 00%
DARIAN J. ELIZONDO 00%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan00%
Mga kulang na boto0
Mga sobrang boto0


KINATAWAN NG ESTADOS UNIDOS, DISTRITO 11

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
NANCY PELOSI 133,79871.65%
JOHN DENNIS 20,05410.74%
SHAHID BUTTAR 19,47110.43%
EVE DEL CASTELLO 7,3193.92%
JEFFREY PHILLIPS 3,5951.93%
BIANCA VON KRIEG 2,4991.34%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan186,736100%
Mga kulang na boto19,592
Mga sobrang boto137


KINATAWAN NG ESTADOS UNIDOS, DISTRITO 12

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
STEPHEN SLAUSON 00%
BARBARA LEE 00%
GLENN KAPLAN 00%
NED NUERGE 00%
ERIC WILSON 00%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan00%
Mga kulang na boto0
Mga sobrang boto0


KINATAWAN NG ESTADOS UNIDOS, DISTRITO 15

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
KEVIN MULLIN 6,81335.77%
DAVID J. CANEPA 5,95031.24%
GUS MATTAMMAL 3,14516.51%
EMILY BEACH 2,04210.72%
JIM GARRITY 4732.48%
ANDREW G. WATTERS 3952.07%
FERENC PATAKI 2311.21%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan19,049100%
Mga kulang na boto3,516
Mga sobrang boto40


MIYEMBRO NG ASEMBLEYA NG ESTADO, DISTRITO 12

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
STEVE SCHWARTZ 00%
DAMON CONNOLLY 00%
SARA AMINZADEH 00%
IDA TIMES-GREEN 00%
ISINUSULAT-LAMANG00%
ANDREW ALAN PODSHADLEY (ISINUSULAT-LAMANG)00%
Kabuuan00%
Mga kulang na boto0
Mga sobrang boto0


MIYEMBRO NG ASEMBLEYA NG ESTADO, DISTRITO 18

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
MIA BONTA 00%
ISINUSULAT-LAMANG00%
MINDY PECHENUK (ISINUSULAT-LAMANG)00%
Kabuuan00%
Mga kulang na boto0
Mga sobrang boto0


MIYEMBRO NG ASEMBLEYA NG ESTADO, DISTRITO 19

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
PHIL TING 71,77579.94%
KARSTEN WEIDE 18,01120.06%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan89,786100%
Mga kulang na boto15,948
Mga sobrang boto13


MIYEMBRO NG ASEMBLEYA NG ESTADO, DISTRITO 17

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
MATT HANEY 69,41263.24%
DAVID CAMPOS 27,27024.85%
BILL SHIREMAN 13,07111.91%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan109,753100%
Mga kulang na boto13,485
Mga sobrang boto85


SUPERINTENDENTE NG PAMPUBLIKONG PAGTUTURO

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
TONY K. THURMOND 98,60053.68%
MARCO AMARAL 28,10115.3%
GEORGE YANG 19,39010.56%
AINYE E. LONG 18,39810.02%
LANCE RAY CHRISTENSEN 8,3474.54%
JIM GIBSON 5,9683.25%
JOSEPH GUY CAMPBELL 4,8862.66%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan183,690100%
Mga kulang na boto45,244
Mga sobrang boto136


ABUGADO NG LUNGSOD - Total ng mga unang pinili sa RCV

Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
DAVID CHIU 163,569100%
ISINUSULAT-LAMANG00%
Kabuuan163,569100%
Mga kulang na boto66,185
Mga sobrang boto6


Proposisyon A - Bond (utang ng gobyerno) para sa Pagiging Maaasahan ng Muni at Kaligtasan sa mga Kalye

► Higit pa
Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
OO138,73065.11%
HINDI74,35034.89%
Kabuuan213,080100%
Mga kulang na boto16,632
Mga sobrang boto48

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 66⅔% botong oo para maipasa.


Proposisyon B - Building Inspection Commission (Komisyon sa Pag-iinspeksiyon ng mga Gusali)

► Higit pa
Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
OO129,23061.99%
HINDI79,23438.01%
Kabuuan208,464100%
Mga kulang na boto21,247
Mga sobrang boto49

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon C - Iskedyul ng mga Gawain para sa Recall (Pagpapaalis sa Katungkulan) at Pagtatalaga para sa Nabakanteng mga Katungkulan

► Higit pa
Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
HINDI123,68557.95%
OO89,73142.05%
Kabuuan213,416100%
Mga kulang na boto16,268
Mga sobrang boto76

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon D - Office of Victim and Witness Rights (Opisina para sa mga Karapatan ng mga Biktima at Saksi); Serbisyo Legal para sa mga Biktima ng Karahasan sa Tahanan

► Higit pa
Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
OO125,79559.08%
HINDI87,12840.92%
Kabuuan212,923100%
Mga kulang na boto16,761
Mga sobrang boto76

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon E - Behested Payments (Perang Hinihiling ng Pampublikong Opisyal para sa Layuning Lehislatibo, para sa Gobyerno, o Pangkawanggawa)

► Higit pa
Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
OO144,11469.41%
HINDI63,52030.59%
Kabuuan207,634100%
Mga kulang na boto22,060
Mga sobrang boto66

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon F - Pangongolekta at Pagtatapon sa Basura

► Higit pa
Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
OO144,12970.68%
HINDI59,79629.32%
Kabuuan203,925100%
Mga kulang na boto25,795
Mga sobrang boto40

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon G - Pagliban nang Dahil sa Emergency sa Pampublikong Kalusugan

► Higit pa
Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
OO137,84264.44%
HINDI76,07735.56%
Kabuuan213,919100%
Mga kulang na boto15,792
Mga sobrang boto49

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.


Proposisyon H - Panukala ukol sa Recall (Pagpapaalis sa Katungkulan) ni Chesa Boudin

► Higit pa
Mga Pinagbotohang BalotaPorsiyento
OO122,58855.03%
HINDI100,17744.97%
Kabuuan222,765100%
Mga kulang na boto6,936
Mga sobrang boto59

Kailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 botong oo para maipasa.