Accessible na Sistemang Vote-by-Mail

Ang Accessible na Sistemang Vote-by-Mail ay magbubukas sa Setyembre 18 para sa mga botante na naglilingkod sa militar o mga nakatira sa ibang bansa.

Maaaring ma-access ng lahat ng botante ang sistema simula Oktubre 5.