Voter Portal (Portal para sa Botante)


Maligayang pagdating sa Voter Portal (Portal para sa Botante)!

Ang paggamit sa Voter Portal ay nagpapahintulot sa inyong makita ang impormasyon sa inyong rehistrasyon bilang botante, ang katayuan ng inyong balota, at ang inyong mga nahalal na opisyal. Sa pamamagitan ng Portal, maaari rin ninyong i-update ang inyong napiling wika, piliin kung paano ninyo nais matanggap ang inyong mga gabay para sa botante bago ang bawat eleksyon, at marami pang iba.

Para mag log-in, ilagay ang numero ng inyong tirahan, zip code, at petsa ng kapanganakan at pindutin ang Isumite.

Huwag ilagay ang pangalan ng kalye. Ilagay ang 0 kung nakarehistro gamit ang interseksyon ng mga kalsada.
/ /

Para magbigay ng feedback tungkol sa Voter Portal, mangyaring gamitin ang aming contact form.