Ang Aking Gabay sa Eleksyon

Nobyembre 8, 2022, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon

Maligayang pagdating! Gamitin ang tool na ito upang planuhin ang inyong pagboto para sa Nobyembre 8, 2022 na eleksyon. Umpisahan sa pamamagitan ng pagsagot sa tatlong simpleng tanong upang malaman kung handa na ba kayo para sa eleksyon, at gamitin ang tool na ito upang siyasatin ang iba pang mga paksa tungkol sa eleksyon.

Election Navigator