การขอรับเอกสารแปล

แผนกการเลือกตั้ง (Department of Elections) จัดทำเอกสารการเลือกตั้งเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา:

  • มีบัตรลงคะแนนฉบับทางการและแผ่นพับข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงเฉพาะท้องที่ของซานฟรานซิสโกให้เป็นภาษาจีน สเปน และฟิลิปปินส์
  • มีบัตรลงคะแนนฉบับสำเนา (สำเนาของบัตรลงคะแนนฉบับทางการที่ได้รับการแปลเป็นภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ลงคะแนนเสียงใช้สำหรับอ้างอิง เมื่อกาบัตรลงคะแนนฉบับทางการ) ให้เป็น ภาษาพม่า ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย และเวียดนาม
  • มีคู่มือข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงของรัฐให้เป็นภาษาจีน ฟิลิปปินส์ ฮินดู ญี่ปุ่น เขมร เกาหลี สเปน ไทย และเวียดนาม

หากต้องการขอรับเอกสารฉบับแปล โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องด้านล่าง และเลือกภาษาที่คุณต้องการในหน้าจอถัดไป คุณยังสามารถส่งคำขอของคุณได้โดยโทรศัพท์ถึง Department of Elections ที่หมายเลข (415) 554-4375

อย่าใส่ชื่อถนน
/ /

จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงคะแนนเสียงเพื่อจุดมุ่งหมายของทางการเท่านั้น

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อ Department of Elections ที่หมายเลข (415) 554-4375 หรือส่งอีเมลถึงเรา.