Yêu cầu Nhận Tài liệu Đã dịch

Cơ quan Bầu cử có sẵn các bản dịch tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau:

  • Lá phiếu chính thức của San Francisco và Cẩm nang Hướng dẫn Cử tri của địa phương có sẵn bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Philippin.
  • Lá phiếu tham chiếu (một bản dịch của lá phiếu chính thức mà cử tri có thể tham khảo khi điền vào lá phiếu chính thức) có sẵn bằng các ngôn ngữ tiếng Miến Điện, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái và tiếng Việt.
  • Cẩm nang Hướng dẫn Cử tri của tiểu bang có sẵn bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Philippin, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt.

Để yêu cầu nhận được bản dịch của các tài liệu này, vui lòng điền thông tin được yêu cầu dưới đây và chọn ngôn ngữ của quý vị ở màn hình tiếp theo. Quý vị cũng có thể nộp yêu cầu bằng cách gọi điện cho Cơ quan Bầu cử theo số (415) 554-4375.

Xin đừng ghi tên đường
/ /

Thông tin của người bầu cử chỉ được sử dụng cho các mục đích chính thức.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với Cơ quan Bầu Cử tại số (415) 554-4375 hoặc gửi email cho chúng tôi.