597 sa 597 ng mga presinto (100%)
Huling Pagsasapanahon: diciembre 06, 2016 15:59:29

Kabuuan ng Rehistrasyon at Nagsidalo

513,573 Voters
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Pagboto sa pamamagitan ng Koreo
263,091 51.23%
Araw ng Eleksyon
151,437 29.49%
Kabuuan 414,528 80.71%

Bumalik sa Unahan

President and Vice President

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DEM - HILLARY CLINTON / TIM KAINE
345,084 84.47%
REP/AI - DONALD J. TRUMP / MICHAEL R. PENCE
37,688 9.23%
GRN - JILL STEIN / AJAMU BARAKA
9,904 2.42%
LIB - GARY JOHNSON / BILL WELD
8,883 2.17%
WRITE-IN
2,749 0.67%
WRITE-IN BERNARD 'BERNIE' SANDERS / TULSI GABBARD
2,021 0.49%
PF - GLORIA ESTELA LA RIVA / DENNIS J. BANKS
1,799 0.44%
WRITE-IN EVAN MCMULLIN / NATHAN JOHNSON
373 0.09%
WRITE-IN MIKE MATUREN / JUAN MUNOZ
22 0.01%
WRITE-IN LAURENCE KOTLIKOFF / EDWARD LEAMER
13 0%
WRITE-IN JERRY WHITE / NILES NIEMUTH
5 0%
Kabuuan 408,541 100%
Under Votes 5,218
Over Votes 769

Bumalik sa Unahan

U.S. Senator

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DEM - KAMALA D. HARRIS
286,723 77.98%
DEM - LORETTA L. SANCHEZ
80,985 22.02%
Kabuuan 367,708 100%
Under Votes 46,255
Over Votes 565

Bumalik sa Unahan

U.S. Representative, District 12

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DEM - NANCY PELOSI
274,035 80.87%
NPP - PRESTON PICUS
64,810 19.13%
Kabuuan 338,845 100%
Under Votes 29,471
Over Votes 130

Bumalik sa Unahan

U.S. Representative, District 13

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
REP - SUE CARO
0 0%
DEM - BARBARA LEE
0 0%
Kabuuan 0 0%
Under Votes 0
Over Votes 0

Bumalik sa Unahan

U.S. Representative, District 14

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DEM - JACKIE SPEIER
34,294 83.65%
REP - ANGEL CARDENAS
6,702 16.35%
Kabuuan 40,996 100%
Under Votes 5,074
Over Votes 12

Bumalik sa Unahan

State Senate, District 11

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DEM - SCOTT WIENER
190,618 51.13%
DEM - JANE KIM
182,192 48.87%
Kabuuan 372,810 100%
Under Votes 41,273
Over Votes 445

Bumalik sa Unahan

State Assembly, District 17

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DEM - DAVID CHIU
172,153 86.26%
REP - MATTHEW DEL CARLO
27,417 13.74%
Kabuuan 199,570 100%
Under Votes 38,642
Over Votes 85

Bumalik sa Unahan

State Assembly, District 19

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
DEM - PHIL TING
120,282 81.32%
REP - CARLOS ''CHUCK'' TAYLOR
27,621 18.68%
Kabuuan 147,903 100%
Under Votes 28,278
Over Votes 50

Bumalik sa Unahan

Superior Court Judge, Seat 7

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
VICTOR HWANG
217,689 65.05%
PAUL HENDERSON
116,937 34.95%
Kabuuan 334,626 100%
Under Votes 79,487
Over Votes 415

Bumalik sa Unahan

Member, Board of Education

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
MATT HANEY
175,803 18.89%
MARK SANCHEZ
155,706 16.73%
STEVON COOK
152,335 16.37%
RACHEL NORTON
129,012 13.86%
JILL WYNNS
94,571 10.16%
TREVOR MCNEIL
86,233 9.27%
PHIL KIM
65,045 6.99%
IAN KALIN
44,788 4.81%
ROB GELLER
25,617 2.75%
WRITE-IN
1,482 0.16%
Kabuuan 930,592 100%
Under Votes 723,716
Over Votes 3,804

Bumalik sa Unahan

Member, Community College Board

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
SHANELL WILLIAMS
191,317 23.77%
RAFAEL MANDELMAN
177,436 22.05%
ALEX RANDOLPH
156,306 19.42%
TOM TEMPRANO
142,452 17.7%
AMY BACHARACH
135,393 16.82%
WRITE-IN
1,844 0.23%
Kabuuan 804,748 100%
Under Votes 852,304
Over Votes 1,060

Bumalik sa Unahan

Board of Supervisors, District 1

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
SANDRA LEE FEWER
12,550 39.64%
MARJAN PHILHOUR
11,067 34.95%
DAVID LEE
3,396 10.73%
RICHIE GREENBERG
974 3.08%
BRIAN J. LARKIN
747 2.36%
SAMUEL KWONG
740 2.34%
JASON JUNGREIS
611 1.93%
JONATHAN LYENS
609 1.92%
SHERMAN R. D'SILVA
557 1.76%
ANDY THORNLEY
359 1.13%
WRITE-IN
52 0.16%
Kabuuan 31,662 100%
Under Votes 3,256
Over Votes 191

Bumalik sa Unahan

Board of Supervisors, District 3

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
AARON PESKIN
19,093 71.33%
TIM E. DONNELLY
7,395 27.63%
WRITE-IN
281 1.05%
Kabuuan 26,769 100%
Under Votes 4,729
Over Votes 23

Bumalik sa Unahan

Board of Supervisors, District 5

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
LONDON BREED
21,318 51.91%
DEAN PRESTON
19,534 47.56%
WRITE-IN
218 0.53%
Kabuuan 41,070 100%
Under Votes 4,417
Over Votes 44

Bumalik sa Unahan

Board of Supervisors, District 7

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
NORMAN YEE
14,154 40.13%
JOEL ENGARDIO
7,630 21.63%
BEN MATRANGA
6,475 18.36%
JOHN FARRELL
4,927 13.97%
MIKE YOUNG
1,995 5.66%
WRITE-IN
93 0.26%
Kabuuan 35,274 100%
Under Votes 4,084
Over Votes 128

Bumalik sa Unahan

Board of Supervisors, District 9

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
HILLARY RONEN
18,335 57.22%
JOSHUA ARCE
9,612 30%
MELISSA SAN MIGUEL
3,439 10.73%
ISWARI ESPAÑA
539 1.68%
WRITE-IN
118 0.37%
Kabuuan 32,043 100%
Under Votes 2,780
Over Votes 122

Bumalik sa Unahan

Board of Supervisors, District 11

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
AHSHA SAFAI
9,422 37.14%
KIM ALVARENGA
8,640 34.06%
MAGDALENA DE GUZMAN
3,001 11.83%
FRANCISCO HERRERA
2,598 10.24%
BERTA HERNANDEZ
1,599 6.3%
WRITE-IN
110 0.43%
Kabuuan 25,370 100%
Under Votes 2,471
Over Votes 169

Bumalik sa Unahan

BART Director, District 7

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
LATEEFAH SIMON
9,429 48.56%
ZAKHARY MALLETT
5,243 27%
WILL ROSCOE
3,715 19.13%
ROLAND EMERSON
933 4.8%
WRITE-IN
98 0.5%
Kabuuan 19,418 100%
Under Votes 7,668
Over Votes 165

Bumalik sa Unahan

BART Director, District 9

Mga Inihulog na Balota Porsiyento
BEVAN DUFTY
91,763 60.39%
GWYNETH BORDEN
48,970 32.23%
MICHAEL PETRELIS
10,499 6.91%
WRITE-IN
723 0.48%
Kabuuan 151,955 100%
Under Votes 48,325
Over Votes 441

Bumalik sa Unahan

State Proposition 51 - Mga Bono Ng Paaralan. Pagpopondo Para Sa Mga Pasilidad Ng Paaralan Na K-12 At Kolehiyo Ng Komunidad. Inisyatibang Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
253,655 66.75%
No
126,327 33.25%
Kabuuan 379,982 100%
Under Votes 30,799
Over Votes 232

Bumalik sa Unahan

State Proposition 52 - Programa Ng Medi-cal Para Sa Paggamit Ng Singil Ng Ospital. Inisyatibang Pag-aamyenda Sa Saligang-batas At Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
297,714 79.24%
No
77,996 20.76%
Kabuuan 375,710 100%
Under Votes 35,149
Over Votes 154

Bumalik sa Unahan

State Proposition 53 - Mga Bonong Kita. Pag-apruba Ng Botante Sa Buong Estado. Inisyatibang Pag-aamyenda Sa Saligang-batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
255,184 69.21%
Yes
113,512 30.79%
Kabuuan 368,696 100%
Under Votes 42,027
Over Votes 290

Bumalik sa Unahan

State Proposition 54 - Lehislatura. Pagbabatas At Mga Paglilitis. Inisyatibang Pag-aamyenda Sa Saligang-batas At Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
230,934 62.82%
No
136,703 37.18%
Kabuuan 367,637 100%
Under Votes 43,113
Over Votes 263

Bumalik sa Unahan

State Proposition 55 - Pagpapalawig Ng Buwis Upang Pondohan Ang Edukasyon At Pangangalagang Pangkalusugan. Inisyatibang Pag-aamyenda Sa Saligang-batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
278,685 72.61%
No
105,114 27.39%
Kabuuan 383,799 100%
Under Votes 26,973
Over Votes 241

Bumalik sa Unahan

State Proposition 56 - Buwis Sa Sigarilyo Upang Pondohan Ang Pangangalagang Pangkalusugan, Pagpigil Sa Paggamit Ng Tabako, Pananaliksik, At Pagpapatupad Ng Batas. Inisyatibang Pag-aamyenda Sa Saligang-batas At Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
323,192 81.49%
No
73,408 18.51%
Kabuuan 396,600 100%
Under Votes 14,277
Over Votes 136

Bumalik sa Unahan

State Proposition 57 - Mga Sentensiyang Pangkrimen. Parol. Mga Paglilitis At Pagsentensiya Sa Krimen Ng Kabataan. Inisyatibang Pag-aamyenda Sa Saligang-batas At Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
314,007 82.6%
No
66,162 17.4%
Kabuuan 380,169 100%
Under Votes 30,678
Over Votes 166

Bumalik sa Unahan

State Proposition 58 - Kahusayan Sa Ingles. Edukasyon Na Nasa Maraming Wika. Inisyatibang Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
330,471 87.03%
No
49,257 12.97%
Kabuuan 379,728 100%
Under Votes 31,194
Over Votes 91

Bumalik sa Unahan

State Proposition 59 - Mga Korporasyon. Paggastos Na Pampulitika. Mga Proteksiyon Sa Pederal Na Saligang-batas. Pambatasang Katanungan Para Sa Pagpapayo.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
272,262 76.58%
No
83,248 23.42%
Kabuuan 355,510 100%
Under Votes 55,357
Over Votes 146

Bumalik sa Unahan

State Proposition 60 - Mga Pelikula Na Para Sa Nasa Hustong Gulang. Mga Kondom. Mga Kinakailangan Sa Kalusugan. Inisyatibang Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
254,927 68.57%
Yes
116,852 31.43%
Kabuuan 371,779 100%
Under Votes 38,989
Over Votes 245

Bumalik sa Unahan

State Proposition 61 - Mga Pagbili Ng Iniresetang Gamot Ng Estado. Mga Pamantayan Ng Pagpepresyo. Inisyatibang Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
190,823 52.28%
No
174,206 47.72%
Kabuuan 365,029 100%
Under Votes 45,732
Over Votes 252

Bumalik sa Unahan

State Proposition 62 - Parusang Kamatayan. Inisyatibang Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
269,861 70.98%
No
110,308 29.02%
Kabuuan 380,169 100%
Under Votes 30,722
Over Votes 122

Bumalik sa Unahan

State Proposition 63 - Mga Baril. Pagbebenta Ng Mga Bala Ng Baril. Inisyatibang Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
336,849 85.47%
No
57,278 14.53%
Kabuuan 394,127 100%
Under Votes 17,044
Over Votes 121

Bumalik sa Unahan

State Proposition 64 - Pagsasalegal Ng Marihuwana. Inisyatibang Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
295,284 74.26%
No
102,347 25.74%
Kabuuan 397,631 100%
Under Votes 13,522
Over Votes 139

Bumalik sa Unahan

State Proposition 65 - Mga Bag Na Pinaglalagyan Ng Mga Pinamili. Mga Singil. Inisyatibang Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
228,423 59.38%
Yes
156,256 40.62%
Kabuuan 384,679 100%
Under Votes 26,331
Over Votes 282

Bumalik sa Unahan

State Proposition 66 - Parusang Kamatayan. Mga Pamamaraan. Inisyatibang Batas.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
247,741 68.28%
Yes
115,100 31.72%
Kabuuan 362,841 100%
Under Votes 48,266
Over Votes 185

Bumalik sa Unahan

State Proposition 67 - Pagbabawal Sa Pang-isahang Gamit Na Mga Plastik Na Bag. Reperendum.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
296,203 76.22%
No
92,426 23.78%
Kabuuan 388,629 100%
Under Votes 22,534
Over Votes 129

Bumalik sa Unahan

School Measure A - Mga Pampaaralang Bond

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
289,351 79.79%
No
73,307 20.21%
Kabuuan 362,658 100%
Under Votes 48,309
Over Votes 325

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 55% na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

School Measure B - Buwis sa Ari-Arian para sa City College

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
291,565 80.62%
No
70,099 19.38%
Kabuuan 361,664 100%
Under Votes 49,511
Over Votes 117

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 66⅔% na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure C - Mga Pagpapautang upang Pondohan ang Pagkakaroon at Rehabilitasyon ng Abot-kayang Pabahay

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
270,113 76.7%
No
82,035 23.3%
Kabuuan 352,148 100%
Under Votes 58,989
Over Votes 155

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 66⅔% na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure D - Pagtatalaga sa mga Bakanteng Posisyon

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
180,369 52.43%
Yes
163,642 47.57%
Kabuuan 344,011 100%
Under Votes 67,063
Over Votes 218

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure E - Responsibilidad para sa Pag-aalaga sa mga Puno na nasa Kalye at mga Nakapaligid na Bangketa

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
283,009 78.59%
No
77,078 21.41%
Kabuuan 360,087 100%
Under Votes 50,908
Over Votes 297

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure F - Pagboto ng mga Kabataan sa mga Lokal na Eleksyon

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
187,860 52.1%
Yes
172,744 47.9%
Kabuuan 360,604 100%
Under Votes 50,510
Over Votes 178

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure G - Pangangasiwa sa Pulisya

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
281,776 80.77%
No
67,096 19.23%
Kabuuan 348,872 100%
Under Votes 62,215
Over Votes 205

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure H - Pampublikong Tagapagtaguyod

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
182,807 52.24%
Yes
167,114 47.76%
Kabuuan 349,921 100%
Under Votes 61,233
Over Votes 138

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure I - Pagpopondo Para sa mga Matatanda at mga Nasa Sapat na Gulang na may Kapansanan

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
245,962 66.26%
No
125,224 33.74%
Kabuuan 371,186 100%
Under Votes 38,735
Over Votes 161

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure J - Pagpopondo para sa Kawalan ng Tahanan at Transportasyon

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
251,699 67.17%
No
123,004 32.83%
Kabuuan 374,703 100%
Under Votes 35,110
Over Votes 269

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure K - Pangangasiwa sa Pulisya

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
246,947 65.29%
Yes
131,286 34.71%
Kabuuan 378,233 100%
Under Votes 31,649
Over Votes 200

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure L - Mga Pagtatalaga at Budget ng MTA

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
195,775 55.05%
Yes
159,830 44.95%
Kabuuan 355,605 100%
Under Votes 54,270
Over Votes 207

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure M - Komisyon para sa Pabahay at Pagpapaunlad

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
196,895 55.8%
Yes
155,993 44.2%
Kabuuan 352,888 100%
Under Votes 57,027
Over Votes 167

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure N - Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
203,413 54.39%
No
170,570 45.61%
Kabuuan 373,983 100%
Under Votes 35,860
Over Votes 239

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure O - Pagsasaayos sa Opisina na nasa Candlestick Point at Hunters Point

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
187,281 51.9%
No
173,580 48.1%
Kabuuan 360,861 100%
Under Votes 48,918
Over Votes 303

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure P - Kumpetisyon sa Bidding para sa mga Proyektong Abot-kayang Pabahay na nasa Lupang Pag-aari ng Lungsod

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
242,852 67.34%
Yes
117,787 32.66%
Kabuuan 360,639 100%
Under Votes 49,238
Over Votes 205

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure Q - Pagbabawal sa mga Tent sa mga Pampublikong Bangketa

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
194,410 51.77%
No
181,138 48.23%
Kabuuan 375,548 100%
Under Votes 34,301
Over Votes 233

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure R - Unit para sa mga Krimen sa Komunidad

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
201,059 54.82%
Yes
165,723 45.18%
Kabuuan 366,782 100%
Under Votes 43,136
Over Votes 164

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure S - Alokasyon ng mga Pondo mula sa Buwis sa mga Hotel

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
233,099 63.71%
No
132,769 36.29%
Kabuuan 365,868 100%
Under Votes 44,061
Over Votes 153

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 66⅔% na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure T - Paglilimita sa mga Regalo at Kontribusyon sa Kampanya mula sa mga Lobbyist

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
313,411 87.26%
No
45,738 12.74%
Kabuuan 359,149 100%
Under Votes 50,721
Over Votes 212

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure U - Mga Itinatakda sa mga Proyekto sa Pagpapaunlad na may Presyong Nakabatay sa Merkado para sa Abot-kayang Pabahay

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
No
232,531 64.72%
Yes
126,760 35.28%
Kabuuan 359,291 100%
Under Votes 50,452
Over Votes 339

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure V - Buwis sa Pamamahagi ng mga Inuming Pinatatamis ng Asukal

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
237,168 62.49%
No
142,347 37.51%
Kabuuan 379,515 100%
Under Votes 30,281
Over Votes 286

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure W - Buwis sa Paglilipat ng Pagmamay-ari ng Real Estate para sa Mga Ari-arian na Nagkakahalaga nang Mahigit sa $5 Milyon

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
225,145 61.93%
No
138,414 38.07%
Kabuuan 363,559 100%
Under Votes 46,232
Over Votes 291

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

Local Measure X - Pagpepreserba ng Espasyo para sa mga Sining ng Kapitbahayan, Maliliit na Negosyo, at mga Serbisyo sa Komunidad para sa ilang Kapitbahayan

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
211,168 59.86%
No
141,578 40.14%
Kabuuan 352,746 100%
Under Votes 57,169
Over Votes 167

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 50%+1 na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

District Measure RR - Kaligtasan, Pagka-maaasahan at Kaluwagan ng Trapiko sa BART.

► Higit pa
Mga Inihulog na Balota Porsiyento
Yes
297,640 81.32%
No
68,379 18.68%
Kabuuan 366,019 100%
Under Votes 44,006
Over Votes 57

Kinakailangan ng panukalang-batas na ito ng 66⅔% na botong “oo” para maipasa.

Bumalik sa Unahan

 

Reporting Preliminary Results after the Close of Polls on Election Night

The Department intends to release the first preliminary summary report of election results at approximately 8:45 p.m. This report will provide the results from the vote-by-mail ballots that the Department receives and processes before Election Day.

With this first summary report, the Department will also release a preliminary Statement of the Vote, a ranked-choice report with ballot image files, a precinct turnout report, and a neighborhood turnout report.

At approximately 9:45 p.m., the Department will release a second summary report of results that includes votes cast at the polling places. At approximately 10:45 p.m. the Department intends to issue a third summary report of results.

After all polling places have reported, the Department will release a final summary report, as well as a second preliminary Statement of the Vote, a ranked-choice report with ballot image files, a precinct turnout report, and a neighborhood turnout report.

Election results will be available from the following sources:

 • San Francisco Government Television – SFGTV, Channel 26, will report San Francisco summary results throughout the night as a banner during SFGTV programming
 • Election Results Summary page on sfelections.org – all results reports, including the preliminary Statement of the Vote, the precinct turnout, and the neighborhood turnout, will be posted on the Department’s website
 • City Hall, North Light Court – a large screen will display SFGTV programming that will show San Francisco summary results; printed copies of the summary results report will be available at approximately 8:45 p.m., with updates available at approximately 9:45 p.m., 10:45 p.m., and 11:30 p.m.
 • Department of Elections, City Hall, Room 48 – printed copies of results reports will be available at the Department’s front counter (the preliminary Statement of the Vote will not be printed due to its length)

The Department will post a sample “zero” summary report on the Election Results Summary on October 10. This zero report will include a navigation path to the webpages that will display the preliminary results posted on Election Night and after Election Day.

Reporting Preliminary Results after Election Day

Ballot processing continues after Election Day until the Department has counted the votes on all ballots. At 4 p.m. every day on which the ballots are counted, the Department will release updated results reports. On any days during which no ballots are counted, the Department will post a notice on sfelections.org stating that no update will be issued for a specified day or days.

During the first and last reports on Election Night, and at 4 p.m. on any day after Election Day during which ballots are counted, the Department will release versions of the following reports:

 • Statement of the Vote, showing a precinct-by-precinct breakdown of votes cast at polling places and by mail, including neighborhood and district breakdowns in the following formats:
  • PDF
  • Excel
  • TSV (tab-separated values)
  • Raw text
 • Ranked-choice reports for all ranked-choice voting contests, including those contests for which there are majority leaders, showing elimination of candidates until only two candidates remain, in the following formats:
  • Ballot image file in raw text format
  • Round-by-round elimination reports in HTML table format
  • Detailed round-by-round elimination reports in PDF format
 • Neighborhood Turnout Report
 • Precinct Turnout Report
 • Precinct Turnout Map

Reporting Final Election Results

The Department will release final election results no later than December 8 as required by the California Elections Code, section 15372.

After certifying the election results, the Department will deliver the certified statement of the results and associated attachments to the Clerk of the Board of Supervisors and the Secretary of State, and will post the documents on sfelections.org.

Additionally, the Department will post the final results outside the Department’s office, City Hall, Room 48, as well as issue a press release and Twitter and Facebook notifications that the election results are certified.

Cryptographic Hashing of Results Files

SHA512 cryptographic hashes will be available for results files posted on sfelections.org. "SHA" is an acronym for "Secure Hash Algorithm"; SHA512 is the strongest cryptographic hash in the SHA2 family. After a file has been downloaded, SHA512 can help verify that the received file is exactly the file that was sent. If the file downloaded from sfelections.org has the same SHA512 hash value as the SHA512 hash value provided for that file, then the file is complete and the election results did not change during the download. More information about SHA512 is available on sfelections.org in the SHA512FAQs.

 

Bakit Nagbabago ang mga Resulta ng Eleksyon Pagkatapos ng Gabi ng Eleksyon

Sa Gabi ng Eleksyon, nag-uulat ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga resulta mula sa lahat ng lugar ng botohan, Subalit, mayroong mga balota na hindi mabibilang sa Gabi ng Eleksyon, kabilang ang mga balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo na natanggap ng Departamento sa Araw ng Eleksyon at mga pansamantalang balota na inihulog sa mga lugar ng botohan. Bukas sa publiko ang lahat ng aspeto ng proseso ng eleksyon, kaya maaaring obserbahan ng mga kandidato, mga miyembro ng media, at ng publiko ang beripikasyon ng lagda at pagproseso ng pagboto sa pamamagitan ng koreo at pansamantalang mga balota.

 

Date Summary Statement of the Vote RCV Reports RCV Ballot Image Precinct Turnout Neighborhood Turnout SHA-512
12/06/2016
Final Report
Certification Letter
Summary-TXT
Summary-PDF
Statement of the Vote-PDF
Statement of the Vote-Excel
Statement of the Vote-TSV
Statement of the Vote-RAW
Vote-by-Mail Ballot Status Report-PDF
Provisional Ballot Status Report-PDF
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
12/01/2016
Report 21
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/28/2016
Report 20
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/23/2016
Report 19
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/22/2016
Report 18
Summary-TXT
Summary-PDF
Summary files
reposted with
updated write-in
totals
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/21/2016
Report 17
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/20/2016
Report 16
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/19/2016
Report 15
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/18/2016
Report 14
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/17/2016
Report 13
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/16/2016
Report 12
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/15/2016
Report 11
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/14/2016
Report 10
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/13/2016
Report 9
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/12/2016
Report 8
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/11/2016
Report 7
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/10/2016
Report 6
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/09/2016
Report 5
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/08/2016
Report 4
Last Report
for Election Night
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
11/08/2016
Report 3
Summary-TXT
Summary-PDF
Precinct Turnout SHA-512.csv
11/08/2016
Report 2
Summary-TXT
Summary-PDF
Precinct Turnout SHA-512.csv
11/08/2016
Report 1
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv
0
Zero Reports
Summary-TXT
Summary-PDF
Preliminary SOV-PDF
Preliminary SOV-Excel
Preliminary SOV-TSV
Preliminary SOV-RAW
BOS D1-Chart
BOS D1-Report
BOS D3-Chart
BOS D3-Report
BOS D5-Chart
BOS D5-Report
BOS D7-Chart
BOS D7-Report
BOS D9-Chart
BOS D9-Report
BOS D11-Chart
BOS D11-Report
Ballot Image
Master Lookup
Precinct Turnout-TXT Neighborhood-PDF
Neighborhood-Excel
SHA-512.csv